NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Szlachetna Paczka po raz kolejny...

Tak jak w poprzednich latach również i w tym roku Maik Agencja Reklamowa wsparła szczytną akcję Szlachetnej Paczki. To inicjatywa, dzięki której możemy pomóc potrzebującym rodzinom. Do akcji włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodów od nich niezależnych. Są to sytuacje, kiedy pomimo podejmowanych starań o poprawę jakości bytu, nadal mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych.

2016 12 szlachetna paczka

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
© 2018 MAIK Agencja Reklamowa. All Rights Reserved.