NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019

24 listopada odbędzie się „Wielka Uliczna Zbiórka Darów” w ramach charytatywnej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Na terenie kraju zbierane będą paczki z żywnością, odzieżą, artykułami higienicznymi oraz zabawkami. Dary rzeczowe należy przynosić do oznakowanych samochodów lub wyznaczonych punktów z uśmiechniętą żółtą buzią. Podarunki zostaną przekazane: dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, schronisk i sierocińców.
MAIK Agencja Reklamowa zaangażowała się w przedsięwzięcie. Na rzecz akcji udostępniliśmy nośniki reklamy zewnętrznej.
Więcej na www.pdpz.pl

MAIK PDPZ 2019 plakat A3

pdpzBB1

pdpzBB2

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna