NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Prewencja w Pracy

 W ubiegły piątek, 22 listopada, podczas uroczystej gali odebraliśmy zaświadczenie o ukończeniu programu Państwowej Inspekcji Pracy – „Prewencja w pracy”.

Program służy redukcji zagrożeń wypadkowych w miejscu zatrudnienia. Odbywa się to poprzez:
• zarządzanie bezpieczeństwem;
• zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę, planowanie i zmniejszanie ryzyka zawodowego;
• zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa (relacja nakładów na ubezpieczenia oraz kosztów wypadków w porównaniu do nakładów na wdrożenie i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy);
• upowszechnianie problematyki zarządzania bhp.
Program „Prewencja w pracy” ma charakter wieloetapowy. Obejmuje: zgłoszenie, szkolenie, działania korygujące w firmie oraz audyt.

certyfikatPIP1 ramka

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna