NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Krew i osocze ratuje życie

Byłeś zakażony koronawirusem i wyzdrowiałeś? Oddaj osocze
Na nośnikach naszej sieci Plener Media trwa wyjątkowa kampania naszego autorstwa – „Krew i osocze ratuje życie”.

Zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Terapia osoczem poprawia stan zdrowia pacjentów zakażonych koronawirusem i chorych na COVID-19. Dlaczego? Zawarte w osoczu przeciwciała eliminują wirusa z organizmu chorego. Jeden dawca może oddać osocze kilka razy w ustalonych odstępach czasu. Jednorazowo pobrane osocze może pomóc aż trzem pacjentom.
Osocze może zostać pobrane:
• po wyzdrowieniu, gdy minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
• od osób w wieku 18 – 65 lat,
• po spełnieniu kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Jak pobierane jest osocze?
Pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki przetaczane z powrotem do organizmu dawcy. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza i trwa to około pół godziny. Inną metodą jest pobieranie 450 ml krwi, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.
Co się dzieje dalej?
Osocze poddaje się redukcji patogenów, dzieli na porcje po 100-250 ml i zamraża. W zależności od zawartości przeciwciał neutralizujących koronawirusa chorym przetacza się 200-400 ml osocza.
Jak działa terapia osoczem?
Część chorych nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał zwalczających SARS-CoV-2 lub wytwarza je zbyt wolno. Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizują koronawirusa.

ll 282

ll 156

ll 448

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna