NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Włączamy się do akcji "Media bez wyboru"

Epidemia kornowirusa spowodowała, iż przychody tylko w gałęzi reklamy zewnętrznej, w której działamy, w 2020 roku spadły o niemal 40%. Szacuje się, że doprowadzenie branży do stanu sprzed pandemii potrwa co najmniej 3 lata. Pomoc sektorowa, oferowana przez rząd, nie objęła pionu out of home. Obserwuje się, że już sama zapowiedź podatku wstrzymuje budżety reklamowe w niektórych kategoriach. Szacuje się, że obniżona zostanie konkurencyjność polskich firm z sektora MŚP w przeciwieństwie do międzynarodowych koncernów gotowych ponosić zwiększone wydatki na promocję. Zmniejszenie inwestycji reklamowych przełoży się na mniejszą konsumpcję, a tym samym spowolni odbudowę gospodarki po epidemii.

Podatek od wpływów reklamowych w mediach pozainternetowych ma obejmować wszystkie podmioty, które przekroczą określony próg rocznych wpływów.
Podatek ma wejść w życie z początkiem lipca, a w przyszłym roku przynieść ok. 800 mln zł. Resort finansów do 16 lutego czeka na opinie.


media bez wyboru prostokat

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png