NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Rynek OOH w 2021 w Polsce

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przygotowała raport podsumowujący rynek reklamy zewnętrznej (ooh) w Polsce w 2021 roku.

Przywołane w dokumencie dane wskazują, iż sprzedaż była wyższa o niemal 21% w stosunku do 2020 roku. Szacuje się, że wzrost spowodowany jest rosnącą elastycznością procesu obrotem powierzchniami outdoorowymi, a tym samym skróceniem etapu planowania. Inwestycje ooh są bardziej uporządkowane. Obserwuje się, że klasyczna reklama zewnętrzna dostosowuje się i kompatybilnie działa z mediami cyfrowymi. Następuje lepsze i efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz sztucznej inteligencji. W efekcie pojawiają się zmiany jakościowe nośników. Dominuje wykorzystanie powierzchni typu citylight oraz billboard formatu 12 m 2 i 18 m2. Zaobserwowano rosnącą liczbę bezpośrednich zakupów ooh ze strony klientów finalnych. Nasz komentarz w materiale graficznym.

The Polish Chamber of Outdoor Advertising prepared a report summarizing the outdoor advertising market (ooh) in Poland in 2021.

The sale is higher by almost 21% compared to 2020. The increase is driven by the flexibility of the outdoor space trading process and thus the shortening of the planning stage. Ooh investments are more transparent. Classic outdoor advertising adapts and works compatible with digital media. There is a better and more effective use of human potential and artificial intelligence. As a result, there are qualitative changes in the media. The dominant formats use in ooh: citylight, billboards 12 m2 and 18 m2. The number of direct ooh purchases from final customers is growing. Our comment in the graphic material.

slowo wstepu

komentarz

reklama

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna