NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Wystawa w Ambasadzie RP w Madrycie

W tym roku Ambasada RP w Madrycie w szczególny sposób obchodziła Święto Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość obejmowała między innymi promocję oferty turystycznej, kulturalnej i gastronomicznej Lublina. Ceremonię poprzedził brifing zorganizowany dla hiszpańskich operatorów turystycznych oraz prasy branżowej.

Mieliśmy swój udział w przedsięwzięciu. Przygotowaliśmy wystawę zdjęć Lublina. Obrazy zaprezentowane na sztalugach w pięknym otoczeniu to wysokiej jakości wydruki bezpośrednie na materiałach płaskich.

This year, the Embassy of Poland in Madrid celebrated the 3rd May Constitution in a special way. The ceremony included, among other things, the promotion of Lublin's tourist, cultural and gastronomic offer. The ceremony was preceded by a brifing organized for Spanish tourist operators and the press.

We had our part in the project. We have prepared an exhibition of Lublin’s photos. Images presented on an easel in a beautiful setting are high-quality direct prints on flat materials.

IMG 20220519 132249

 

IMG 20220519 112033

 

IMG 20220519 122627

 

WhatsApp Image 2022 05 20 at 19.28.19 (1)

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png