NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Wystawa w Ambasadzie RP w Madrycie

W tym roku Ambasada RP w Madrycie w szczególny sposób obchodziła Święto Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość obejmowała między innymi promocję oferty turystycznej, kulturalnej i gastronomicznej Lublina. Ceremonię poprzedził brifing zorganizowany dla hiszpańskich operatorów turystycznych oraz prasy branżowej.

Mieliśmy swój udział w przedsięwzięciu. Przygotowaliśmy wystawę zdjęć Lublina. Obrazy zaprezentowane na sztalugach w pięknym otoczeniu to wysokiej jakości wydruki bezpośrednie na materiałach płaskich.

This year, the Embassy of Poland in Madrid celebrated the 3rd May Constitution in a special way. The ceremony included, among other things, the promotion of Lublin's tourist, cultural and gastronomic offer. The ceremony was preceded by a brifing organized for Spanish tourist operators and the press.

We had our part in the project. We have prepared an exhibition of Lublin’s photos. Images presented on an easel in a beautiful setting are high-quality direct prints on flat materials.

IMG 20220519 132249

 

IMG 20220519 112033

 

IMG 20220519 122627

 

WhatsApp Image 2022 05 20 at 19.28.19 (1)

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna