NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Rzecz o brandingu

Pitaja 02

Czy wiesz, że nie ma marki bez elementów wspierania świadomości (brandingu). Elementy te pomagają konsumentom sprawnie zidentyfikować brand i wybrać dokładnie ten produkt / usługę.
Kilka wskazówek dotyczących budowania świadomości marki:
- stwórz wyraziste logo
- zbuduj przekaz marki. Każdego dnia opowiadaj historię o Twoim brandzie. To żywy organizm. Nie ma tu miejsca na nudę
- dbaj o spójność komunikatów. Budowanie świadomości marki dotyczy każdego aspektu działalności (nie tylko przekazów reklamowych)
- zbuduj ton komunikacji dla swojej firmy, który odzwierciedla charakter marki. Zastosuj go we wszystkich przekazach (wewnętrznych i zewnętrznych)
- stwórz slogan. Niech da się zapamiętać
- stwórz szablony i standardy komunikacyjne w księdze znaki
- bądź konsekwentny

Do you know there is no brand without the elements of supporting awareness (branding)? These elements help consumers to identify the brand efficiently and choose exactly this product / service.
A few tips building brand awareness:
- create an expressive logo
- build brand messages. Tell a story about your brand every day. There is no place for boredom here
- take care of the consistency of messages. Building brand awareness applies to every aspect of business (not only advertising)
- build a communication tone reflecting the nature of your brand. Apply it to the communication (internal and external)
- create a slogan. Let it be remembered
- create templates and communication standards in the sign book
- be consistent

Pitaja 03

Pitaja 06

Pitaja 04

Pitaja 05

 

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna