NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Objęliśmy patronat nad akcją Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Już 26 listopada odbędzie się Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” to ogólnopolskie przedsięwzięcie charytatywne. Założeniem jest zbieranie wyłącznie darów rzeczowych, które zostaną przekazane potrzebującym. W dniu zbiórki szukaj na ulicach punktów ze znakiem uśmiechniętego słoneczka. Jesteśmy patronem medialnym imprezy.

26th of November is the day of the Great Street Collection of Gifts. It is a part of campaign – „Help Children Survive the Winter”. It is a nationwide charity project. The assumption is to collect only things (not money) that will be given to those in need. Look for places on the streets with the sign of a smiling sun. We are the media patron of the event.

ll 137a

ll 357

ll 419

 

ll 206

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png