NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Reklama outdoor w Polsce w 2022 roku

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zaprezentowała raport o rynku reklamy outdoor w ubiegłym roku. Zweryfikowano: klasyczny outdoor, city transport oraz digital. Wnioski? Szacowana wielkość sprzedaży była o niemal 31% wyższa niż w 2021 roku.

W obszarze klasycznego outdooru wzrosło wykorzystanie nośników citylight oraz bilboardów w formacie 18m2, w miesiącach letnich - backlightów. W przypadku ekspozycji długoterminowych dominowała prezentacja na większych formatach.

Z zestawienia opublikowanego przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej wynika, iż pod kątem ilości nośników o powierzchni 12m2 jesteśmy trzecim dostawcą na terenie Polski. Więcej o nośnikach naszej sieci PlenerMedia znajdziesz tutaj:

https://www.maik.pl/new/reklama-zewnetrzna

Jak skuteczny jest outdoor?

Jako element działań komunikacyjnych obejmujących zróżnicowane kanały jest kilkukrotnie efektywniejszy w działaniach pośrednich oraz długoterminowych. Wspiera budowanie świadomości marki. Wpływa na zachowania konsumentów zarówno w obszarze offline i online. Skutecznie wspomaga inne kanały w generowaniu sprzedaży. Jest także efektywny jako samodzielne medium. Różnorodność przekazów na nośnikach out of home może by zwiększona poprzez dywersyfikację formatów, typów nośników, elementów 2d lub 3D.

Nasz komentarz

Podsumowując rok ubiegły pod kątem sprzedaży outdooru, odnotowaliśmy większą aktywność reklamodawców względem 2021 r. W szczególności dotyczyło to szeroko rozumianego handlu. Był to także czas kampanii ogólnopolskich o zmasowanym charakterze, które w naszej ocenie niekoniecznie

przysłużyły się temu kanałowi.

Rok 2022 przyniósł także potrzebę aktualizacji cenników oraz renegocjacji warunków współpracy. Z jednej strony spotkało się to ze zrozumieniem po stronie klientów, z drugiej wpłynęło na bardziej jakościowy, aniżeli ilościowy wybór nośników. Nastroje i perspektywy na kolejny rok są mniej optymistyczne. Z konieczności wprowadzania oszczędności klienci podchodzą bardzo ostrożnie do wydatków outdoorowych. Kilku naszych stałych kooperantów zrezygnowało z tej formy reklamy całkowicie. Praktycznie niewidoczna jest branża deweloperska. Dodatkowym ograniczeniem są wprowadzane w miastach, w których działamy, uchwały krajobrazowe. Istnieje ryzyko, że w niektórych z nich funkcjonowanie outdooru zostanie poważnie okrojone.

Jako podmiot o regionalnym zasięgu odnotowujemy, że nasze działania z roku na rok są coraz bardziej doceniane tak przez reklamodawców miejscowych, jak i ogólnopolskich. W szczególności atutem jest tutaj bezpośredni kontakt oraz szybkość i elastyczność obsługi. Kolejny rok przyniesie dalsze kroki optymalizujące sieć Plener Media pod kątem ilościowo–jakościowym.

Maik raport outdoor s

Bilboard citylight wielkifromat backlight mobil Maik s

Maik reklama ooh w Polsce s

Maik IGRZ raport s

Reklama zewnetrzna Maik s

 

 

 

 

 

 

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna