NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Diamenty Forbesa

MAIK Forbs5

MAIK Agencja Reklamowa laureatem prestiżowego rankingu - „DIAMENTY FORBESA”. To zestawienie firm, które w ostatnich trzech latach zwiększyły wartość. „To potwierdzenie siły, zdolności budowania wartości i jakości marki oraz biznesu szczególnie zyskuje na znaczeniu w obecnych, skomplikowanych czasach. Stanowi nieocenione źródło inspiracji”.

Wyniki opracowano przy wykorzystaniu szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród najważniejszych kryteriów znalazły się m.in.:

wyniki finansowe za lata 2017-2021

wartość majątku

historia płatnicza

brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Firmy podzielono województwami, a w ramach każdego z nich uwzględniono 1 z 3 kategorii według poziomu przychodów (5-50 mln zł, 50 - 250 mln zł, powyżej 250 mln zł).

Sukces wypracowany przez MAIK Agencja Reklamowa to zasługa naszych Pracowników, Klientów i Partnerów. Dziękujemy!

#maik #lublin #polska #ranking #nagroda #biznes #laureat #ForbesPolska #Forbes #DiamentyForbesa2023

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna