NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Festiwal Alfabet

I my uczestniczyliśmy w Festiwal Alfabet - święto literatury i rozwoju dzieci, który przez ostatnie 4 dni wypełnił przestrzeń Ogrodu Saskiego w Miasto Lublin.

Dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia.

Zrealizowaliśmy druk i wykonaliśmy tablicę magnetyczną, która pozwoliła dzieciom (i nie tylko) pobudzić kreatywność, spostrzegawczość oraz dostrzegać związki przyczyno - skutkowe. Pierwsze testy użyteczności instalacji odbyły się jeszcze w naszej siedzibie podczas wizyty Przedsiębiorcze dzieciaki.

 

We participated in the Alphabet Festival - a celebration of children's literature and development, which for the last 4 days filled the space of the Saski Garden in the City of Lublin.

We printed and made a magnetic board, which allowed children (and not only them) to stimulate creativity, perceptiveness. The first usability tests of the installation took place at our headquarters during the visit of "Przesiębiorcze Dzieciaki".

Dzialania niestandardowe maik brama grodzka teatr nn

Ambient reklama zewnetrzna maik

Maik miasto lublin festiwal alfabet

 

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna