NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

„Media & Marketing Polska”: Raport Agencje Reklamowe i Domy Mediowe już opublikowany.

Maik raport agencje reklamowe i domy mediowe 1

Breaking news

Maik otrzymał maksymalne oceny w obszarach takich jak zadowolenie z: obsługi, współpracy, kreacji i produkcji, badań, strategii oraz analiz, polecenie agencji swojemu przyjacielowi. Uzyskaliśmy noty powyżej średniej w kategoriach: informuje jasno i szczegółowo, w jaki sposób wydawany jest budżet, kampanie reklamowe są skuteczne, rozumie brief, zna kategorię produktową i sytuację rynkową, usługi agencji są warte pieniędzy, które jej płacimy, współpracuje z nami w rozwiązywaniu naszych problemów marketingowych, oferuje nam strategiczne i długofalowe rozwiązania, oferuje usługi 360˚, potrafi stworzyć wartościowe treści wykraczające poza tradycyjną reklamę oraz wywiązuje się z obietnic składanych w przetargach. W raporcie wskazane zostały zdobyte budżety. Mamy też informację, iż wiele utrzymaliśmy.

W wymiarach szczegółowych we wszystkich obszarach widać wzrost w porównaniu do ostatniego raportu, w którym się pojawiliśmy.

Oceny przyznawane są co roku w oparciu o badanie satysfakcji klientów Kantar Polska, wyniki biznesowe agencji, informacje nadesłane w ankietach przez agencje oraz wiedzę, jaką gromadzą dziennikarze, przygotowując magazyn „Media Marketing Polska" oraz serwis MMP24. Duma!

„Media & Marketing Polska: The Advertising Agencies and Media Houses Report has already been published.

Maik received maximum notes in areas such as: service, cooperation, creation and production, research, analysis and strategy, reccommendations. We scored above the average in the following categories: information policy, efficency, understnding briefs and needs, knowledge about the products’ category and global situation, the agency’s services are worth the money to pay, the agency solves our marketing problems, offering long – term solutions, 360˚ services, the agency creates valuable content using new instruments and keeps promises made in tenders. The report also shows new budgets in our portfolio.

The detailed dimensions in all areas show the increase compared to the last report in which we appeared.

Ratings are awarded every year based on the Kantar polska customer satisfaction survey, business results, infromations sent in surveys by agencies and the knowledge gathered by journalists while preparing the „Media Marketing Polska” magazine and the MMP24 website. We are proud!

Maik raport agencje reklamowe i domy mediowe 2

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna