NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023

Gala podsumowująca projekt „Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023” oraz ogłoszenie Europejskiej Stolicy Młodzieży 2026 była wyjątkowa. Klucz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2024 przekazano Gandawie. Norweskie Tromsø zostało Europejską Stolicą Młodzieży 2026! Cudownie jest obserwować, jak miasto Lublin angażuje Młodych. Mają tu swoją przestrzeń, warunki do rozwoju. Lubin is youth!

The Gala „European Youth Capital Lublin 2023” and the announcement of the European Youth Capital 2026 was unique. The key of the European Youth Capital 2024 was handed over to Ghent. Tromsø, Norway, has become the European Youth Capital 2026. It is wonderful to see how Lublin engages young people. They have their own space here. Lublin is youth!

capital ofyouth maik

Maik agencja young

eurpeancapital maik

Lublin Gandawa Maik

Lublin is youth Maik

Maik agencja young

Maik EuropejkaStolicaMlodzieży

Maik Lublinisyouth

Polska Norwegia Belgia Maik

rekrutacja maik esm

teenagers boomers millenials maik

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna