NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Unia dla Biznesu

Podpisaliśmy deklarację "Unia Biznesu". Wspólnie z ponad 30 firmami zintensyfikujemy kooperację z miastem. Cel? Rozwój kulturalny i gospodarczy Lublina oraz partycypacja w pozyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Oprócz Lubina o miano ESK 2029 ubiega się: Bielsko – Biała, Kołobrzeg i Katowice. Niech się dzieje!

We signed the „Business Union” declaration. With other more than 30 companies, we will intensify cooperation with the city in cultural and economic development. Together we reach for an amazing title European Capital of Culture 2029. Lublin’s competitors - Bielsko – Biała, Katowice and Kołobrzeg. Let it happen!

Zdjęcia – Urząd Miasta Lublin

Europejska Stolica Kultury 2029 Maik Lublin

Unia Biznesu Maik ESK2029

MAIK Agencja Reklamowa

ul. Inżynierska 8P
20-484 Lublin
tel. +48 81 748 78 00
fax. +48 81 745 58 10
gsm. +48 668 368 430
email: info@maik.pl

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png
Lubelskie Forum Pracodawców
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Lubelska Akcja Charytatywna