NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

„Certyfikat ISO dla MAIK-a”

Miło nam poinformować, że Nasza Agencja efektywnie wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego i 3 listopada 2015 roku otrzymała Certyfikat ISO14001:2004. Certyfikat nadawany jest firmom i przedsiębiorstwom spełniającym wymagania normy ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska.

W naszej Agencji głównie działania sprzyjające realizacji polityki środowiskowej skupimy na: prawidłowej segregacji odpadów i ich minimalizacji, efektywnym wykorzystywaniu surowców i produktów podczas produkcji urządzeń reklamowych i wydruków, wdrożeniu i adaptacji odnawialnych źródeł energii w kwestii ogrzewania i oświetlenia oraz motywowaniu naszych pracowników do stosowania działań i zachowań proekologicznych w pracy.

2015 certyfikat ISO

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png