NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png

Pamiętaj, Twój 1% znaczy bardzo wiele!

Jak co roku zachęcamy do przekazania 1% z podatku na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Nasza Agencja po raz kolejny zaangażowała się na rzecz promowania przekazywania 1% z podatku. W ramach naszego wsparcia przeprowadzamy kampanie outdoorowe na billboardach i citylightach na terenie Lubelszczyzny. W tym roku naszym wsparciem objęliśmy:

  • Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  • Hospicjum Dobrego Samarytanina
  • Hospicjum Małego Księcia
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Santa Galla

Pamiętaj, Twój 1% znaczy bardzo wiele!

2016 03 1procent

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png